Oprávnenia a Certifikáty

Odborné oprávnenia ktoré nás oprávňujú vykonávať elektroinštalačné činnosti a židať dotácie.

Fotovoltaika pre FIRMY

Dodávame kompletné riešenie aj s energetickou podporou. Úprava rezervovanej kapacity, administratívna komunikácia, predaj lacnejšej elektrickej energie, servis a profylaktika, revízie a údržba.

Fotovoltaika pre DOMÁCNOSTI

Na mieru podľa potreby a požiadaviek