Časté problémy fotovoltických systémov.

Výpočet výroby a výkonu

Problém je, že fotovoltika nevyrába v zime tak ako cez leto.

Na obrázku vidíte celkovú ročnú výrobu o výkone 7 kWp fotovoltického systému počas roku, v januári je to 291,44kWh a v júni 985,38 kWh, spolu za celý rok vyrobí 8458,65kWh. Je lepšie mať alebo nemať presné čísla?

Aké je riešenie?

Využívame na to virtuálnu batériu od našich partnerov, pretože cez leto si vyrobíte viac elektrickej energie a cez zimu si ju za 50% poplatku môžete odčerpať. Poplatok slúži za využitie distribučnej sústavy na načerpanie elektriny a následné odovzdanie. Tieto čísla Vám presne dodáme po analýze Vášho systému na mieru. Chceli by ste aby Váš výkon dostatočne pokryl Vašu spotrebu? Aké by to bolo keby máte istotu toho, že Vaša fotovoltika je správne navrhnutá a nainštalovaná? Čo by to pre Vás znamenalo, mať profesionálnu firmu, ktorá má skúsenosti a vie Vám poradiť?

Návrh fotovoltického systému

Fotovoltika nie je správne navrhnutá.

Veľký problém vzniká vtedy, keď fotovoltika nie je správne pripravená. Stane sa to, že vy platíte zbytočne za poddimenzovanú fotovoltaiku alebo Vám ju predimenzujú. To znamená, že máte zbytočne výkon naviac, za ktorý ste zaplatili a peniaze, ktoré ste investovali sa Vám nevrátia. Chceli by ste zbytočne platiť viac?

Ako sa to dá vyriešiť?

Ak je fotovoltika poddimenzovaná, tak sa dajú pridať panely, čo stojí opäť peniaze a ak je predimenzovaná, tak budete dávať elektrickú energiu zadarmo do siete a Vám budú utekať Vaše financie. Ako to riešime my? Každú fotovoltiku vypočítame v platenom nemeckom programe PV-Sol, ktorý ukáže ako treba panely natočiť, vypočíta nám presne koľko percent budú panely v roku efektívne a čo treba spraviť aby sme dosiahli požadovanú úsporu a maximálny výkon. Zadávame do systému údaje ako sklon strechy, svetovú orientáciu strechy, presnú adresu a výkon a typ panelov a meniča. Bez takejto analýzy je risk fotovoltiaku inštalovať, pokiaľ ste si nie celkom istý, že dosiahnete požadovaný efekt. Chceli by ste mať efektívnu fotovoltaiku? 

Administratívna pokuta

Častý problém s prihlásením fotovoltiky.

Realizátor fotovoltického zariadenia nepodal potrebné dokumenty na stavebný úrad a distribúciu. Skôr ako sa začne akákoľvek inštalácia potrebujete  súhlasné stanovisko zo stavebného úradu a vyjadrenie distribúcie. Keďže realizácia fotovoltiky sa viaže priamo na stavebný zákon je potrebné toto stanovisko aby neprišlo k "mastnej" pokute.

Aké je riešenie problému?

V tomto prípade je potrebné na príslušnom úrade dodatočne fotovoltiku nahlásiť, Vy ako užívateľ dostanete nižšiu pokutu, pretože pre realizačnú firmu je možný 10 násobok Vašej sankcie pokuty a to do výšky 13 000€. My riešime podávanie žiadostí ihneď po podpise zmluvy  a zároveň vytvárame elektroprojekt pre distribučnú spoločnosť, bez ktorého stanovisko nie je možné získať. Následne postupujeme podľa vyjadrení, ktoré obdržíme. Chcete sa vyhnúť pokute?

distribučná spoločnosť

Problém s nedostatočnou kapacitou.

Môže sa Vám stať aj to, že Vám fotovoltiku nebudú chcieť pripojiť do distribučnej siete, pretože nie je dostatočná kapacita vo Vašej lokalite v trafostanici, na ktorú ste napojený.

Riešenie nedostatočnej kapacity.

V tomto prípade máme náhradné riešenie a vybudujeme fotovoltiku výlučne na vlastnú spotrebu a následne sa informujeme kedy bude možná rozšírená kapacita pre Vašu oblasť. Je lepšie mať aspoň čiastočnú úsporu ako žiadnu. Čo by ste chceli v takomto prípade?

Cena fotovoltického systému

Fotovoltika je drahá.

Vznikajú problémy aj toho, že je vysoká cena fotovoltiky a jej návratnosť je viac ako 12 - 15 - 20 - 25 rokov. Čo je skutočne dlhá doba z pohľadu návratnosti. 

Aké je riešenie?

Čakať na to, že ceny budú klesať sa určite neoplatí. V tomto prípade stlačíme ceny fotovoltiky tak, aby jej návratnosť bola čo najkratšia. Zabezpečí to náš nákup materiálov priamo od distribútorov alebo výrobcov fotovoltických komponentov. V niektorých prípadoch náš zákazník pre domácnosť získal takú cenovú ponuku, že návratnosť fotovoltiky bola už 7,3 roka, čo je skvelé. V prípade, že cena elektriny ešte stúpne návratnosť sa zníži. Toto platí pre domácnosti, pretože pri firmách je niekedy návratnosť pri vysokej cene už 2,5 roka.

Kontrola spotreby a výroby

Problém je, keď nemáte prehľad.

Stretli sme sa s inštaláciami kedy zákazník nemal fotovoltiku pod kontrolou, pretože k fotovoltickému systému nebolo namontované meracie zariadenie smart meter. Vtedy si neviete Vy ako užívateľ skontrolovať pomer spotreby a výroby z fotovoltického zariadenia. Čo je lepšie mať alebo nemať kontrolu?

Aké je riešenie?

Smart meter je zariadenie, ktoré dokáže merať Vašu spotrebu domu a tak regulovať fotovoltický systém efektívnejšie. Toto zariadenie sa dá nainštalovať aj po tom, čo na začiatku nebolo toto zariadenie navrhnuté. Aké by to bolo mať nad vlastným systémom kontrolu? Chceli by ste  mať takéto zariadenie?

efektivita a funkčnosť

Problém je, keď sa Vám stráca výkon.

Niektoré návrhy fotovoltiky neboli na začiatku správne navrhnuté, z toho dôvodu strácali počas dňa výkon a mali nižšiu účinnosť a efektivitu. Pretože fotovoltický systém nie je navrhnutý cez softvér na fotovoltiku. Čo je lepšie a istejšie, keď mám fotovoltický návrh garantovaný alebo robený podľa odhadu?

Aké je riešenie keď sa mi stráca výkon?

V tomto prípade sa treba dôkladne pozrieť na to, čo spôsobuje pokles výkonu. Táto chyba sa stáva najčastejšie vtedy, keď nie je urobená správna analýza a systém nie je navrhnutý cez fotovoltický program. Vtedy treba nájsť opravné riešenie, ktoré sme už v minulosti viac krát vyriešili. Chceli by ste aby Váš systém mal dobrú efektivitu a funkčnosť?

servis a podpora

Problém, že nevyrábam a tým nemám požadovanú úsporu.

Niektoré veľké spoločnosti, ktoré realizujú masovo fotovoltiku nemajú priestor sa zaujímať o drobné opravy u klientov a Vy môžete čakať aj mesiace na opravu. Čo to pre Vás znamená, keď takto firma reaguje? Chceli by ste takýto prístup?

Aké je riešenie takejto situácie.

Máte dve možnosti: buď počkáte týždne na spoločnosť, ktorá Vám príde opraviť poruchu alebo si zaplatíte firmu, ktorá bude ochotná sa pozrieť na vzniknutý problém a odstrániť chybu, ktorá sa vyskytla. Sú to nepríjemné situácie, ktoré vznikajú keď firmy majú veľa technických inštalácií a už od začiatku musíte čakať na ich služby, ktoré ponúkajú a nevedia Vám vyhovieť rýchlejšie. Ako to riešime my? Nestalo sa, že by náš klient čakal viac ako 7 dní na to, aby na miesto poruchy prišiel technik a vyriešil problém. Chceli by ste mať vyriešenú závadu okamžite?