Najčastejšie otázky o zelenej energii.

 1. Čo je FoToN-voltika = zelená prípojka na slnko od Foton Energy?
 2. Chcete vedieť, akú životnosť má dobrá fotovoltika?
 3. Chceli by ste vedieť, ako navrhnúť dobrú fotovoltiku?
 4. Informácie alebo porovnanie  fotovoltaických panelov?
 5. Na čo mi bude FoToN-voltika?
 6. Ako získam FoToN-voltiku za 1€?
 7. Ako sa vyvarovať zbytočným problémom?
 8. Aký je postup celej FoToN-voltiky, od návrhu až po jej spustenie?
 9. Koľko dokážem ušetriť s FoToN-voltikou?
 10. Ako si mám vybrať spoľahlivú firmu na motáž fotovoltiky?
 11. Čo všetko mi viete ponúknuť ako Foton Energy?
 12. Aké povolenia potrebujem na fotovoltiku?
 13. Robíte aj osobnú obhliadku?
 14. Podľa čoho si mám vybrať dobrú fotovoltiku?

Jednotlivé články postupne píšeme a pridávame. Ak máte inú otázku kontaktuje nás a zodpovieme Vám ju.

1. Čo je FoToN-voltika = zelená prípojka na slnko od FOTON Energy?

Zelená prípojka na slnko je definovaná vtedy, keď sa Vaša spotreba elektriny prepne na ekologickú 100%nú výrobu elektrickej energie. A to znamená, že neničíme planétu výrobou elektrickej energie z uhlia, plynu, nebezpečnej jadrovej energie, ale získavame ju z obnoviteľného zdroja a tým je Slnko, presnejšie slnečné žiarenie. V zhrnutí je to tak, že Vašou aktivitou a rastúcim používaním elektrospotrebičov sa ničí viac a viac naša planéta, ale až keď začneme so zmenou každý od seba, môžeme sa spojiť na to a podporiť tento svet aj takou drobnosťou, ako vyrábať zelenú elektrickú energiu zo slnečného žiarenia, za ktoré nemusíte nič platiť. Platíte iba to, čo si nedokážete vyrobiť sami.
A preto je dobré navrhovať fotovoltiku tak, aby dokonale pokryla Vašu spotrebu na desiatky rokov vopredu.

2. Chcete vedieť, akú životnosť má dobrá fotovoltika?

Keď je mechanická záruka na panely už 25rokov aj v prípade krúpobitia, garancia výkonu je dobrá čo najdlhšia. My používame panely s garanciou výkonu  30 rokov. Menič má štandardnú 10 ročnú záruku s možnosťou príplatku +5 +10 +15 +20rokov k štandardnej 10 ročnej záruke. Inštaláciu panelov na streche je dobré, ak robí vyškolený odborný personál na montáž fotovoltiky. Zapojenie elektroinštalácie je podmienkou, aby zapojil elektrikár, ktorý má platnú minimálnu vyhlášku s platným paragrafom 22.
Stavebné povolenie, komunikáciu s distribučnou spoločnosťou a vybavenie virtuálnej batérie, zdieľaním elektrickej energie alebo výmenou elektromeru si nelámte Vy hlavu, nechajte to na firmu, ktorá sa o Vás postará. Vy nemusíte riešiť s dodávateľom elektrickej energie nijakú zodpovednosť za odchýlku Vášho fotovoltického systému. Pri objednávke nášho systému máte ešte zabezpečenú Technickú dokumentáciu a revíziu FV systému.

3. Chceli by ste vedieť ako navrhnúť dobrú fotovoltiku?

1. Zvoliť si jednu z troch typov fotovoltík a položiť si otázku, aká bude pre mňa najvýhodnejšia, sieťová, hybridná alebo ostrovná fotovoltika?
2. Po zvolení systému si nechajte pripraviť ponuku na mieru. 
3. Po tom, čo nám pošlete základné údaje pre vytvorenie ponuky, vieme Vám takmer okamžite pripraviť ponuku. 
4. V návrhu nájdete odpoveď, či fotovoltika pre Vás dáva zmysel alebo sa Vám vôbec neoplatí. Chceli by ste mať istotu a garanciu výroby u Vás na streche? V tom prípade robíme po konzultácii výpočet ročnej simulácie výroby panelov presne na Vašej streche s Vašimi podmienkami pre danú lokalitu. Program na tento výpočet berie do úvahy poveternostné podmienky za posledných 20 rokov pre danú lokalitu a vytvorí priemer slnečných dní.
5. Vyberte si realizátora, ktorý má s návrhom a montážou skúsenosti.


4. Informácie alebo porovnanie fotovoltických panelov?

Fotovoltické panely sa líšia od typu výkonu, dizajnu, podmienok a účelu. Na začiatok je potrebné definovať si, ako má fotovoltika fungovať a na základe toho sa poradiť, aké fotovoltické panely sú vhodné pre Vás. Aktuálne najvýkonnejšie panely sú s technológiou N-Type. Vyrábajú aj keď je zamračené alebo vonku prší. Ak chcete kvalitu, tak máte pre seba nájsť panely, ktoré majú garanciu výroby aspoň 30rokov.

5. Na čo mi bude fotovoltika?

Varíte, kúrite, chladíte, používate elektrospotrebiče? Tak presne na tieto všetky činnosti alebo pre všetky elektrospotrebiče, ktoré doma alebo na firme máte. Dokonale si dokážete pokryť vlastnú spotrebu lokálnym zdrojom pre vlastnú spotrebu. Vtedy má fotovoltika pre Vás zmysel. Stojí Vám to za to, ak sa Vám začnú vracať platby za elektrickú energiu, keď ušetríte 70% z Vašich pravidelných platieb? Áno a to viete mať ešte fotovoltiku za cenu 1€. Staňte sa      1 z 10tich.

6. Ako získam fotovoltiku za 1€?

Choďte na najlacnejšia fotovoltika prečitajte si podmienky a hneď budete vedieť, či naozaj chcete fotovoltiku za 1€. Je to jednoduché, každý zákazník sa automaticky zaradí do koncoročného žrebovania o cash back. Získate fotovoltiku za 1€ a ešte dostanete aj dotáciu, takže v konečnom znení to pre Vás znamená, že budete mať nižšie účty, zrealizovanú fotovoltiku za 1€ a ešte Vám vyplatíme plnú výšku dotácie. Ideš do toho?

7. Ako sa vyvarovať zbytočným problémom?

Nespočetne veľa nástrah číha na inštalácie fotovoltiky. Ako prvá je nedostatočná kapacita, keď Vám distribučná spoločnosť nepovolí kapacitu pre Vašu fotovoltiku a pošle Vám zamietavé stanovisko. Tak nebudete môcť využívať virtuálnu batériu na to, aby ste dosahovali viac úspory. Nezúfajte, náhradné riešenie existuje. Za druhé, fotovoltika po inštalácii nemusí vyrobiť dostatok elektriny a to je zapríčinené nesprávnym návrhom fotovoltiky. Chcete podstupovať to riziko a stratiť tým, že budete mať neodborne navrhnutú fotovoltiku? Zverte sa radšej do rúk odborníkov.

8. Aký je postup celej fotovoltiky, od návrhu až po spustenie?

pripravujeme