Technické osvedčenia a certifikáty FOTON Energy.

Osobné stretnutia v Nitre na Šípovej 1.