Oplatí sa fotovoltika ?

Pre toho kto má malú spotrebu elektrickej energie a málo platí za elektrinu určite nie. Fotovoltika sa oplatí iba vtedy ak máte vysoké účty za elektrinu alebo máte aj vysokú spotrebu elektrickej energie. Treba si rozdeliť fotovoltiku na dve kategórie pre firmy a pre domácnosti.

V tejto dobe na začiatku roka 2023 kde firmy majú spotovú (neregulovanú) cenu elektriny sa fotovoltika oplatí velmi, pretože návratnosť systému môže byť už od 3 rokoch. Pri domácnostiach je cena energie regulovaná a návratnosť sa pred dvomi rokmi pohybovala ešte 11-15 rokov a dnes je to od 7 do 11 rokov pri domových inštaláciách. Prečo je rozpätie 7-11 rokov záleží to od viacerých faktorov ako ako je orientovaná strecha na ktorú sa budú panely inštalovať, aká je návykovosť elektrickej spotreby domácnosti.

Fotovoltika ušetrí najviac peňazí vtedy keď svieti slnko a vy potrebujete elektrickú energiu do vašich elektrospotrebičov. Ďalej vie výrazne ovplyvniť návratnosť aj virtualna batéria do ktorej si viete uložiť elektrickú energiu v čase kedy ju nepotrebujete aby ste ju využili na čas kedy ju potrebovať budete. Virtuálna batéria stojí určitý poplatok a následne od prijatej elektriny v kWh platíte poplatok ktorý už dnes nepredstavuje ani 40% z ceny ktorú ste donedávna platili za elektrinu, pretože cena silovej energie išla aj v tomto roku opäť smerom nahor.

Ak máte ročnú spotrebu 4 a viac MWh už sa fotovoltika oplatí, ak uvažujete o tom že by ste potrebovali alebo by ste chceli ušetriť na mesačných platbách za elektrinu, skúste kontaktovať nezáväzne firmu ktorá ponúka službu úspory fotovoltikou kompletne aj s platnou legislatívou aby ste sa vyhli zbytočným problémom. Ved dnes je veľa firiem ktoré robia fotovoltiku a pracujú taktiež kvalitne a svedomito ako aj my.  Cena fotovoltiky vs. Kvalita fotovoltiky.

 • DOBRÁ CENA FOTOVOLTIKY
 • Ako zistím dobrú cenu za fotovoltiku?
 • Čo je dobrá cena fotovoltiky?
Za prvé dobrú cenu za fotovoltiku zistíte tak že si porovnáte ceny firiem ktoré inštalujú fotovoltiku na slovensku. Druhým zásadným faktorom je že, ľudia sú spokojný s inštaláciami a inštalačná firma má pozitívne referencie. Znamená to že zákazníci dostali to za čo zaplatili a možno s prekvapením aj viac. Niekedy môže byť cena trochu vyššia od konkurencie ale keď vám firma ponúkne lepší servis ako by ste očakávali tak ste spokojný.
Kvalita závisí aj od toho či firma posiela cenovú ponuku od stola alebo reálne príde ku vám technik a fotovoltiku vypočíta a pripraví pramo pre vašu potrebu, upozorní vás na možné úskalia a predstaví vám z praxe to čo bude pre vás najvýhodnejšie. Svojím spôsobom tak ušetríte množstvo času energie a v konečnom prípade aj peňazí. Kvalitnou prípravou viete predísť mnohým problémom.
Ako vieme nie všetky firmy majú dobrú povesť a naším cieľom je celý tento zložitý proces od prvotnej konzultácie cez realizácie až po pripojenie do distribučnej siete zrealizovať vo vašej spokojnosti za čo najkratší čas.

7. bodov načo si dávať pozor pri výbere?

Na začiatku si treba uvedomiť,  že fotovoltika je zariadenie minimálne na 25rokov funkčnosti a na to, aby Vám slúžila spoľahlivo a efektívne. Majte istotu v tom, kto Vám fotovoltiku inštaluje.
Je správne chcieť si znížiť cenu energií a preto je dôležité vybrať si kvalitný realizačný projekt. Dajte si prosím záležať na výbere projektanta, pretože fotovoltika nieje lacná záležitosť.
 1. V prvom rade sa treba rozhodnúť, či chcem elektrinu aj predávať pokiaľ mám dostatok miesta na streche. V tomto prípade odporúčame pridať výkon v rámci dovolenej legislatívy. 
 2. Máte k projektu analýzu a viete za akú dobu sa Vám fotovoltika vráti. My dodávame analýzu a potrebnú dokumentáciu spolu s realizáciou.
 3. Zodpovedzte si aj aký servis mi ponúka inštalačná firma, ktorú chcem osloviť, pretože ten kto zhotoví dielo zo zákona musí dodržať záručný povinný servis. Pozáručný servis sa dohaduje na základe individuálnych požiadaviek (vždy nájdeme spoločnú reč).
 4. Je firma oprávnená na získanie dotácie v prípade, že si chcete dotáciu uplatniť aj pre Váš projekt.
 5. Aké má firma recenzie, je spoľahlivá a zaručí mi všetky zákonné povinnosti? Spokojní zákazníci pribúdajú vo FOTON Energy rýchlo.
 6. Firma, ktorej chcem zadať požiadavku vyrieši legislatíne úkony? Administratívne oddelenie u nás sa stará o potrebné ohlášky a komunikáciu.
 7. Otázkou je, či budú dodržané všetky interné bezpečnostné požiadavky distribúcie v prípade pripojenia do verejnej distribučnej siete? A či bude fotovoltika zhotovená podľa platných noriem STN?  Naši oprávnení projektanti so zameraním na fotovoltiku sa o Vás postarajú.
Viete, že neodbornou inštaláciou sa môžete dostať aj do problémov? Neoprávnená dodávka do distribučnej siete je trestným činom. Následne Vás môžu prísť z distribúcie odpojiť a zobrať elektromer. Práve preto, dajte si prosím pozor na výber realizačnej firmy, čo všetko zahŕňa v rámci fotovoltiky a aký servis Vám ponúka.  FOTON Energy 

Aký servis a záruky ponúka kvalitná firma?

 • Počas celej životnosti a prevádzky fotovoltiky Vám musí kvalitná firma poskytnúť záručný a pozáručný servis.
 • Pýtajte sa na záruky výrobkov, ktoré inštalujú.
 • Aké kvalitné používajú solárne vodiče? Pýtajte sa na to, pretože budú minimálne 25 rokov vonku na slnku alebo v mraze a extrémnych teplotách.
 • Je elektrický rozvádzač, ktorý Vám budú inštalovať vyrobený a zhotovený certifikovaným elektroprojektantom, má kusovú skúšku?
 • Majú pracovníci potrebné kvalifikované vzdelanie na svoju pozíciu, sú pravidelne preškolovaní aby bolo zapojenie v súlade s aktuálnou normou?
 • Viete aký monitoring Vám ponúkajú v rámci záruky a mimo záručnej doby? 
Aj tieto detailné informácie sú dôkazom toho, že firma, ktorá ich dodržuje podporuje bezpečné prostredie pri inštalácii fotovoltiky. Taktiež sú zohľadňované aj v prípade poistnej udalosti, či boli dodržané všetky legislatívne a inštalačné úkony správne podľa STN (slovenské technické normy)