Rady a tipy pre Vás.

Ak ste človek, ktorý sa chce vyhnúť nepríjemnostiam, tak si toto pozorne prečitajte.

Bez týchto krokov ďalej ani nepostupujte eliminujte riziko, že niečo nieje transparetné alebo sa dopytujte na skryté
práce a komponenty.

Legislatíva a administratíva

Firma, ktorá realizuje fotovoltiku by mala byť silná po administratívnej časti, mala by Vám vedieť ponúknuť riešenia ako virtuálnu batériu alebo výkup elektriny. Mala by Vám vedieť pomôcť s dodávateľom elektriny, prípadne poradiť lepšie riešenie a pomôcť so zmenou dodávateľa. Mala by vedieť, ako to je v prípade distribúcie, aby bola fotovoltika legálne spustená a nie evidovaná ako nezákonná výroba elektriny a vyriešiť za Vás URSO a ponúknuť DOTÁCIE. Tento bod je aktuálne viac dôležitý ako samostatná realizácia.

Čo by mali firmy poskytovať v rámci legislatívy a urobiť za Vás?

 • Vybaviť pre Vás virtuálne úložisko.
 • 10 krokovú komunikáciu s príslušnou distribúciou.
 • 5 bodovú komunikáciu s dodávateľom elektriny.
 • Vyriešiť prebratie zodpovednosti za odchýlku.
 • Požiadať o dotácie.
 • Pomôcť Vám zabezpečiť tlačivo pre stavebný úrad, zo stavebného zákony vyplýva, že vy ako užívateľ fotovoltiky ste povinný dať ohlásenie o stavbe alebo požiadať o stavbné povolenie.
 • Zaregistrovať fotovoltiku na URSO (úrad pre reguláciu sieťových odvetví.)
 • Prípadne zabezpečiť výkup prebytočnej elektriny.
Prax a montáž

Montáž je tá najjednoduchšia vec z celého procesu a k tomu výhodou je, že predošlé skúsenosti z montážou fotovoltiky si overíte sami, či sú spokojní ich zákazníci, aby ste neskôr neľutovali Vaše rozhodnutie. Či má firma dostatočnú prax a je transparentná.

 • Akým spôsobom firma zabepečuje kvalitu montáže? Má vlasných montérov alebo subdodávky?
 • Zapája a spúšta fotovoltiku človek s odbornou spôsobilosťou? Je potrebné mať na to vyškolené
  ho elektrotechnika s pargrafom minimálne 22.
Zmluva a ochrana

Majte zmluvu o dielo a v nej by malo byť uvedené, že je Vám firma povinná dielo odovzdať riadne funkčné aj so všetkou potrebnou dokumentáciou, revíziou a prihlásením do distribučnej sústavy, aby ste sa vyhli prípadným problémov s legislatívou, inak sa majte na pozore. V dnešnej dobe chcú podaktorí šikovní ľudia iba využiť situáci rýchleho zárobku peňazí s narastajúcim dopytom po fotovoltike.

 • Naša rada je, preštudujte si poriadne zmluvu, či nieje náhodou iba pro firemná a na Vašu ochranu pri jej zostavovaní zámerne nemysleli.

Odbornosť

Revíziu a technickú správu s realizačným projektom po jeho dokončení, závislú od zmluvy s príslušnou distribučnou sústavou odovzadli do správy. Zistite, či zo zákona máte na dielo dostatočnú záručnú lehotu v prípade neodbornej inštalácie.


servis a záruky

Ponúknuť následný servis a starostlivosť o zariadenie, ktoré Vám bude po zbytok života vyrábať elektrickú energiu. Dbajte prosím na to, aby ste mali splnené všetky potrebné kroky, pretože sa môžete dostať do zbytočných ťažkostí, ktoré nie sú následne pijemné riešiť.