Kariéra

  • Hľadáme predajcov 
  • Inštalatérov FVZ
  • Elektrikárov

Školenia

V rámci nášho centra ponúkame potrebné interné školenia, ktoré sa týkajú fotovoltiky. Externe školíme nové inštalačné firmy a záujemcov, ktorí chcú fotovoltiku inštalovať.